আরঞ্জনা চারদু

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

আরঞ্জনা চারাদু বা আরাইঞ্জান কাইরু (Malayalam: അരഞ്ഞാണ ചരട്, Tamil: அரைஞாண் கயிறு, Telugu: మొలతాడు[১][২][৩][৪][৫][৬][৭][৮] দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা,[৯] বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। অশুভ আত্মা থেকে সুরক্ষার প্রতীক হিসাবে কোমরের চারপাশে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে রাখার আচারের সঙ্গে এটি জড়িত।[১০] এই অভ্যাসটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে চলে আসছে, মানুষের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরে নিহিত হয়ে আছে।[১১]

পটভূমি[সম্পাদনা]

আরঞ্জনা চারাদু (যেটি আরাইঞ্জান কাইরু বা আরনা কাইরু নামেও পরিচিত[১২] ) হলো একটি কোমরের সুতো যা দক্ষিণ ভারতে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করে। ঐতিহ্যগতভাবে, এটি যৌনাঙ্গের ঠিক ওপরে, কোমরের চারপাশে বাঁধা হয়। তুলা বা সিল্ক দিয়ে তৈরি সুতোটি সাধারণত লাল বা কালো রঙের হয়। এটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি অশুভ শক্তির প্রতিকূল প্রভাবকে দূর করে এবং নজর নিবৃত্ত করে বলে মনে করা হয়। সুতোর দুটি রঙের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, সেগুলি হলো: কালো সুতো অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং লাল সুতো শত্রুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কোমরের সুতোর পাশাপাশি, কিছু ব্যক্তি তাবিজও পরেন, যা মালয়ালমে "ইলাস" এবং তামিল ভাষায় "থায়াট্টু" [১৩] নামে পরিচিত।

ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, কোমরের সুতো শরীরের নগ্নতার প্রভাবকে অস্বীকার করতে সাহায্য করে। এটি একটি সাধারণ বিশ্বাস যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনই নগ্ন থাকা উচিত নয় এবং সুতো থাকলে এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, নগ্নতার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে বাতিল করে। এই অনুশীলনটি ভারতের অনেক লোকের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে গভীরভাবে নিহিত রয়েছে, যারা এটিকে শালীনতা, বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক সম্প্রীতি বজায় রাখার একটি অপরিহার্য দিক বলে মনে করে।[১৪]

কোমরের সুতোর ধারণাটি ভারতীয় তান্ত্রিক ঐতিহ্যের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বিশেষ করে "নাভি চক্র" এবং "মূলধর চক্র" সম্পর্কিত। নাভি চক্রটি নাভিতে অবস্থিত বলে মনে করা হয়, যখন মূলধর চক্র পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের প্রজনন অঙ্গের সাথে সংযুক্ত। এই অঙ্গগুলি কোমরে একটি রৌপ্য বা সোনার চেইন পরার মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব থেকে সুরক্ষিত বলে মনে করা হয়। এই অভ্যাসটি মূলধর চক্রের সাথে সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক শক্তিকে উন্নত এবং সংরক্ষণ করছে বলে মনে করা হয়, যার ফলে এটিকে অনিয়ন্ত্রিত যৌন ইচ্ছায় নষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়।

কোমরে একটি সুতো পরার ঐতিহ্য আধ্যাত্মিক বা কুসংস্কারের বাইরে প্রসারিত হয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যের দিকগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাচীনকালে, যখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাব ছিল, তখন মানুষ নিজেদের মঙ্গল বজায় রাখার জন্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর নির্ভর করত। কোমরের সুতো শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যকর যৌনাঙ্গের বৃদ্ধিকে উন্নীত করে, হার্নিয়ার মতো অবস্থার প্রতিরোধ করে, সুস্থ হাড়ের বিকাশে অবদান রাখে, হজমের উন্নতি করে, ওজন এবং কোমরের আকার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং উর্বরতা বাড়ায় বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সীমিত ছিল, তখন এই স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান ছিল, যা মানুষকে তাদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর নির্ভর করতে পরিচালিত করেছিল।[১৫]

অর্থ[সম্পাদনা]

আরঞ্জনা চারদু পরার ঐতিহ্য দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত, যা বিশ্বাস, সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংযোগের প্রতীক। যদিও এটি প্রাথমিকভাবে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা পালন করা হয়, অনুশীলনটি ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে, বিভিন্ন পটভূমির ব্যক্তিরা এই রীতিকে আপন ক'রে নিয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কোমরের সুতো বিভিন্ন নামে পরিচিত। তামিলনাড়ুতে এটিকে "আরাইগনান কাইরু"[১৬] বা "আরনা কাইরু" বলা হয়।[১৭][১৮][১৯] উপরন্তু, তুলা, সিল্ক এবং মূল্যবান ধাতু যেমন রূপা বা সোনা সহ বিভিন্ন উপকরণ থেকে এই সামগ্রী তৈরি করা যেতে পারে। এই ধাতুগুলির ব্যবহার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছাড়াও বৈভবের একটি অতিরিক্ত স্তর এনে দেয়।[২০][২১][২২]

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

 1. RAMA (২০২২-০৭-১৪)। "మగాళ్లు మొలతాడు ఎందుకు కట్టుకోవాలి, ఆధ్యాత్మిక కారణాలేంటి - సైన్స్ ఏం చెబుతోంది!"telugu.abplive. (তেলুগু ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 2. "University of Madras Dictionary"tamilvu.। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-০৩-১৯ 
 3. "Waist Threads : మగాళ్ళకు మొలతాడు ఎందుకు ఉంటుంది...?"Tolivelugu తొలివెలుగు (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২২-০৫-১৯। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 4. Bunty (২০২১-১২-০৬)। "మొల తాడు ఎందుకు ధరిస్తారో తెలుసా ? దాని వెనుకున్న సైన్స్ ఇదే..!"Manam News (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 5. Vikas, Manda। "Molathadu । మొలతాడు లేకుండే మగాడు కాదా? ఇది ఎందుకు కట్టుకుంటారో తెలుసుకోండి!"Hindustantimes Telugu (তেলুগু ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 6. "மின் கட்டண உயர்வால் கயிறு உற்பத்தி நிறுத்தம் : கூலி இன்றி தொழிலாளர்கள் பட்டினி"Dinamalar। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-০৩-১৯ 
 7. "அரைஞாண் கயிறு ஏன் அணிகிறோம் தெரியுமா?!"Dinamani (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 8. "ஏன் ஆண்கள் கட்டாயம் அரைஞாண் கயிறு கட்ட வேண்டும் என தெரியுமா?"tamil.boldsky. (তামিল ভাষায়)। ২০১৮-১০-০৮। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 9. Vikas, Manda। "Molathadu । మొలతాడు లేకుండే మగాడు కాదా? ఇది ఎందుకు కట్టుకుంటారో తెలుసుకోండి!"Hindustantimes Telugu (তেলুগু ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 10. "Significance of black thread: अगर जान गए बच्चों को काला धागा बांधने का क्या कारण है, तो कर देंगे पहनाना शुरू!"NDTVIndia। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-২৮ 
 11. Daily, Keralakaumudi। "അരയിൽ നൂലുകെട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ്, മുതിർന്നവർ ധരിക്കുന്നതിന് മറ്റുചില ലക്ഷ്യങ്ങളും"Keralakaumudi Daily (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 12. ஏ.சூர்யா (২০২২-০৬-১৯)। "அரைஞாண் கயிறு; அணிந்துகொள்வதன் பின்னிருக்கும் ஆரோக்கியக் காரணி என்ன?"vikatan. (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 13. மலர், மாலை (২০২৩-০৬-৩০)। "ஆன்மிகம்: இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்"maalaimalar. (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 14. Vikas, Manda। "Molathadu । మొలతాడు లేకుండే మగాడు కాదా? ఇది ఎందుకు కట్టుకుంటారో తెలుసుకోండి!"Hindustantimes Telugu (তেলুগু ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-২৮ 
 15. "अगर आप कमर में काला धागा नहीं बांधते हैं तो ये खबर जरूर पढ़े"sanjeevnitoday. (হিন্দি ভাষায়)। ২০১৯-০৭-২৭। ২০২৩-০৬-২৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-২৮ 
 16. dinesh.tg। "குழந்தை பிறந்த பிறகு அரைஞாண் கயிறு ஏன் கட்டுகிறோம்? இதில் இத்தனை நன்மைகள் ஒளிந்துள்ளனவா?"Asianet News Network Pvt Ltd (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 17. "அரைஞாண் கயிறு ஏன் தெரியுமா?"Hindu Tamil Thisai (তামিল ভাষায়)। ২০১৭-১১-২০। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 18. "அரைஞாண் கயிறு .. அதென்ன இடுப்புல கருப்பா..உங்க கிட்ட இது ஒன்னு மட்டும் போதும்.. அதிசயத்தை பாருங்க"tamil.oneindia (তামিল ভাষায়)। ২০২৩-০৬-১২। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 19. "பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அரைஞாண் கயிறு கட்டுவது ஏன்? இதன் காரணமென்ன? - மனிதன்"Manithan (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 20. Raji (২০২২-০৬-০৬)। "காலில் கருப்பு கயிறு அணிபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறு என்ன? காலில் கருப்பு கயிறு எதற்கு அணியலாம்? எப்படி அணியலாம்?"Dheivegam (তামিল ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 21. "Molathadu : మగవాళ్లు మొలతాడు బుధవారమే కట్టుకోవాలా?" (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২২-১২-২০। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০ 
 22. staff, staff (২০২৩-০৩-২৭)। "మగవారు మొలతాడు ఎందుకు కట్టుకోవాలి? కట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది? దీని గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు..!!"Telugu News International - TNILIVE (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৬-৩০